Tarieven

Tarieven 2018/2019

Behandeling per kwartier: € 15,25.
Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.
Tijdens de behandeling, ontvangt u maandelijks een factuur. Dit kan per post of per e-mail.

1e consult (5x 1 kwartier) € 76,25
2e consult (incl. dieetuitwerking/rapportage) (1 uur) € 61,00
Kort vervolgconsult (15 min) € 15,25
Lang vervolgconsult (30 min) € 30,50
Toeslag voor huisbezoek € 15,25
Niet nagekomen afspraak/ te laat afgezegd € 15,25
Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:
1. De directe tijd : de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
2. De indirecte tijd : de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het (eventueel) informeren van de verwijzer (arts) en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Het consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Tarief voor een niet nagekomen afspraak, no-showtarief

Een afspraak kunt u in principe tot 24 uur van tevoren afzeggen. Indien u de afspraak niet afzegt of niet nakomt, zullen de kosten daarvan bij u in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding

Door de zorgverzekering

De diëtist heeft een contract met alle zorgverzekeraars en kan rechtstreeks bij hen de declaratie indienen. Vanuit de basisverzekering wordt maximaal 3 uur dieetadvisering vergoed. Uw verzekeraar kan dit wel verrekenen met een nog openstaand eigen risico. Daarnaast kan er ook extra dieetadvisering vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Door de ketenzorggroep

Indien u door uw huisarts behandeld wordt voor diabetes type 2, longziekte COPD of CVRM ( risico op hart- en vaatziekten) en uw huisarts is aangesloten bij een ketenzorggroep (in deze regio zorggroep BeRoEmD en Chronos) , wordt uw dieetadvisering vergoed vanuit het zorggroep-budget. Uw huisarts (of praktijkondersteuner) moet u specifiek hiervoor naar de diëtist verwijzen. Deze dieetadvisering komt dan niet ten laste van uw eigen risico.