Verwijzing nodig?

Zonder verwijzing :

De diëtist is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing van een arts nodig heeft om behandeld te worden.
Als u zonder verwijzing bij de diëtist komt, wordt er eerst een korte diëtistische screening uitgevoerd. Wanneer hier geen bijzonderheden uitkomen, kan de dieetbehandeling van start gaan. Anders wordt u geadviseerd alsnog langs uw (huis)arts te gaan of wordt u eventueel doorverwezen naar een andere (gespecialiseerde) diëtist.
Indien u zonder verwijzing komt, kunt u de diëtist wel toestemming geven om toch een rapportage naar uw (huis)arts te sturen, zodat deze op de hoogte is van uw dieetbehandeling.

De uitzondering :

Bent u verzekerd bij CZ, Ohra, Delta Loyd, De Friesland of Kiemer, dan heeft u wel een verwijzing nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Ook als een huisbezoek noodzakelijk is moet u door een arts schriftelijk verwezen worden.

Met verwijzing :

Natuurlijk kunt u ook op advies van uw arts komen. Op een verwijsformulier kan uw arts dan tevens relevante medische gegevens vermelden (zoals bloeduitslagen , medicijngebruik en medische diagnoses).
De diëtist zal haar bevindingen en behandelplan aan uw (huis)arts rapporteren. Ook ter afsluiting van uw behandeling vindt een eindrapportage naar de arts plaats.

Met ketenzorgverwijzing :

Indien u door uw huisarts of praktijkondersteuner behandeld wordt voor diabetes type 2, longziekte COPD of preventie hart- en vaatzieken is een digitale zorggroep-verwijzing nodig. Vraag hiernaar bij uw arts of praktijkondersteuner.
Middels een digitaal dossier wordt informatie uitgewisseld.